Może się wydawać, że wymóg oprawiania prac magisterskich w twarde okładki, jest swego rodzaju widzimisię. W praktycznym ujęciu jednak, są pewne ważne i zrozumiałe kwestie, dla których zarówno osoba będąca promotorem, jak i przedstawiciele władzy uczelnianej, mają możliwość wymagać takiego właśnie punktu w pracach wszystkich studentów. Wszystko ma swoje podłoże w sytuacji, że praca…